Budynki niskoenergetyczne i pasywne

Certyfikacja oraz audyt energetyczny budynków    

     Zdobyte doświadczenie w rzetenej ocenie charakterystyki oraz audytu energetycznego budynków, pozwala nam zbilansować oraz rozwiązać każde zagadnienie dotyczące budowy domu pod kątem opłacalności zastosowania pewnych rozwiązań oraz zwrotu kosztów inwestycyjnych w późniejszych latach eksploatacji budynku.

 

Budynki niskoenergetyczne oraz pasywne

     Promując ekologiczne oraz ekonomiczne rozwiązania polecamy zamieszkanie w budynkach niskoenergetycznych lub pasywnych. Charakteryzują się one wyjątkowo niskim zapotrzebowaniem na energię niezbędną do pokrycia strat na przenikanie ciepła oraz wentylację (do 40 kWh/m2). Decyzja budowy takiego budynku zazwyczaj wiąże się z podniesieniem dodatkowych kosztów inwestycyjnych o ok. 10-15% w odniesieniu do standardowego budynku, natomiast zwrot tych kosztów następuje zazwyczaj po 3-7 latach w postaci oszczędności na ogrzewaniu. Należy pamiętać, iż wartość tych nieruchomości jest większa oraz comfort bytowy znacząco większy w porównaniu ze standardowym budynkiem. Decydyjąc się na budownictwo niskoenergetyczne warto skorzystać z naszego doświadczenia, ponieważ można uniknąć wielu niepotrzebnych kosztów inwestycyjnych, a niezbędna wiedza i doświadczenie w zakresie oceny budownictwa i instalacji pod kątem energetycznym ma w tym przypadku kluczowe znaczenie.

Dofinansowanie

     Należy pamiętać, iż żadne dofinansowanie nie pokryje wszystkich dodatkowych kosztów związanych z poniesieniem standardu energetycznego. Program, realizowany przez NFOŚiGW ma na celu dostosowanie planowanych inwestycji do standardów określonych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Inwestorzy, których domy spełniają wymogi w standardzie niskoenergetycznym NF40 mogą liczyć na dopłatę w kwocie do 30 000 zł, natomiast dla budynków pasywnych NF15 mogą liczyć na wsparcie rzędu 50 000 zł. Dofinansowanie wypłacane jest po zrealizowaniu inwestycji i uzyskaniu wymaganego standardu energetycznego w postaci umorzenia części kredytu bankowego. Jego wysokość jest obliczana na podstawie rocznego zapotrzebowania domu na energię użytkową potrzebną do ogrzewania i wentylacji oraz w oparciu o dane dotyczące sprawności instalacji grzewczej i wodnej. Szacuje się, że budżet 300 mln zł, przeznaczony na wspieranie budownictwa energooszczędnego, umożliwi realizację 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Program będzie kontynuowany do 2018 r., a środki przeznaczone na ten cel będą wydatkowane do końca 2022 r.

Materiały:

-> artykuł o budynku niskoenergetycznym

materiały pomocnicze:

-> analiza do artykułu cz.1

-> analiza do artykułu cz.2

-> załącznik nr1 – koszty eksploatacyjne

(budynek NF40 gaz ziemny a budynek standardowy gaz ziemny)

-> załącznik nr2 – koszty eksploatacyjne

(budynek NF40 pompa ciepła i freecooling a budynek standardowy gaz ziemny z klimatyzacją multi-split)

-> załącznik nr3 – porównanie dodatkowych kosztów inwestycyjnych

(gruntowa pompa ciepła a gaz ziemny)

-> załącznik nr4 – rzeczywiste koszty eksploatacyjne

(budynku NF40 i szeregówki 1980 roczne całościowe)

-> załącznik nr 5 – zużycie en. elektrycznej

(rzeczywiste koszty CO, CWU, KLIMA budynku NF40)

Przykładowa realizacja budynku NF40

 

Autor projektu       arch. mgr. inż. Marcin Winnicki


Kierownik robót     mgr. inż. Remigiusz Żłobiński


Prace budowlane    Ad-Bud; Adam Adamski


Stolarka okienna    Baudom; Daniel Tarnowski


Prace / projekty

instalacje             RAC s.c.

budynki niskoenergetyczne
budynki nieskoenergetyczne wrocław
budynki niskoenergetyczne dolnośląskie