Produkcja seryjna gruntowych pomp ciepła

    Pompy ciepła Wrocław

Posiadając wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji, montażu oraz serwisowaniu urządzeń z branży chłodniczej stworzyliśmy urządzenie bazujące na podzespołach najwyższej jakości.

     Pompa ciepła – funkcja urządzenia czyli przeniesienie ciepła z jednego środowiska do drugiego, jest wypełniana za pomocą krążącego w urządzeniu czynnika chłodniczego, który podlega przemianom termodynamicznym, ze skokowymi zmianami ciśnienia (sprężarka i zawór rozprężny) oraz zmianom stanu skupienia (dwa wymienniki ciepła w postaci parownika i skraplacza), całość obiegu realizowana jest za pomocą dostarczenia energii elektrycznej niezbędnej do napędu pompy ciepła. Zasada działania jest identyczna jak w lodówce lub klimatyzatorze jednak w tym przypadku wykorzystuje się „ciepłą stronę” obiegu chłodniczego. Efektywność pracy urządzenia przedstawia się w stosunku 1kW mocy elektrycznej pobieranej przez urządzenie do 4-5 kW mocy cieplnej uzyskanej w zależności od zastosowanego dolnego źródła ciepła. Pompy ciepła najczęściej znajdują zastosowanie w ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza).

     W naszych urządzeniach nie stosujemy grzałek elektrycznych oraz nie zaniżamy mocy urządzenia przy jego doborze do budynku. Indywidualnie wykonujemy bilans cieplny ponieważ każdy budynek jest inny. W przypadku pomp ciepła ich moc ma duży wpływ na cenę całości instalacji więc należy ją dobrać precyzyjnie. Często w wycenach tego typu instalacji użytkownik spotyka się z doborem urządzenia o zaniżonej mocy w stosunku do potrzeb danego budynku w celu obniżenia ceny zakupu, najczęściej niedobór mocy jest rekompensowany poprzez zastosowanie grzałki elektrycznej ukrytej w urządzeniu co ma ogromny wpływ na zwiększenie kosztów eksploatacyjnych urządzenia. Służymy pomocą w doborze urządzenia oraz zaplanowania systemu ogrzewania oraz dolnego źródła ciepła (projekty). Cała instalacja pracuje oszczędnie i poprawienie wówczas gdy są dobrane i wykonane prawidłowo wszystkie jej składniki czyli: pompa ciepła, system ogrzewania oraz dolne źródło.