pompy ciepła

Pompy ciepła z założenia są urządzeniami, które mają przynosić znaczne niższe koszty, niż w przypadku innych form ogrzewania. W teorii rzeczywiście tak właśnie jest, ale dla nas ważniejsza jest praktyka.

Jak to jest w praktyce?

W rzeczywistości pompy ciepła są efektywne i spełniają swoje założenie, jedynie gdy w drodze od zakupu po użytkowanie nie zostanie popełniony żaden błąd.

O jakich błędach mowa?

Podstawowym błędem, najczęściej popełnianym jest nieodpowiedni dobór mocy pompy.

Na samym początku ustala się tak zwane projektowe obciążenie cieplne budynku. Ten etap jest niezbędny do określenia zapotrzebowania budynku na ciepło. Faza należy do jednych z najbardziej istotnych, niestety występuje tutaj największe prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

Co w przypadku gdy parametry będą nieprawidłowo dobrane?

Przy pompie, która ma zbyt słabą moc, pompa ciepła nie będzie w stanie zapewnić w budynku odpowiednio wysokiej temperatury, szczególnie w zimne dni. W przypadku zbyt dużej mocy, pompa będzie działała poprawnie (dostarczy wystarczającą ilość ciepła), jednak jej system działania znacznie skróci żywotność pompy.

Do karygodnych błędów podczas instalacji pompy należy nieprawidłowy montaż kolektorów gruntowych.

Najczęściej w naszym kraju wykorzystuje się kolektory poziome, dlatego to na nich się skupimy. Instalacja wymaga wiedzy dotyczącej gruntu. Takie informacje pozwolą na dostosowanie głębokości zamieszczanych kolektorów w ziemi. Drugim aspektem jest odległość rur od siebie. Nieprawidłowo zainstalowane kolektory powodują ochłodzenie się ziemi, a co za tym idzie jej wolniejszą regenerację. W konsekwencji temperatura pobierana przez kolektory jest niższa, więc efektywność pompy spada.

Oprócz błędów związanych z dolnym źródłem ciepła, popełnia się również błędy z górnym źródłem ciepła.

Pompy ciepła najlepiej pracują w tak zwanych parametrach niskotemperaturowych. Oznacza to, że praca pompy powinna być połączona z ogrzewaniem podłogowym, sufitowym lub ściennym. Podłączenie grzejników nie jest wskazane, ponieważ pompa będzie pracowała z gorszą wydajnością, należy również zaprojektować dodatkowy bufor oraz przewymiarować grzejniki dostosowując ich wydajność do temp. zasilania wodą np. +55C.

Błędem popełnianym przez inwestorów, jest nieprawidłowa eksploatacja pompy. Pompa jest urządzeniem zautomatyzowanym, jednak może zdarzyć się, że pojawią się pewne błędy. Błąd należy rozkodować i wykonać wszystkie czynności, by rozwiązać problem.

Decydując się na usługi naszej firmy, mogą Państwo liczyć na działania oraz urządzenia najwyższej jakości.