Gruntowa pompa ciepła

Na rynku obecnie dostępnych jest kilka rodzajów pomp ciepła. Wszystkie pompy działają w bardzo zbliżony sposób różnią się jedynie wykorzystaniem źródła energii odnawialnej, gdzie wyróżniamy wodę, powietrze lub grunt. Najbardziej popularną pompą jest gruntowa pompa ciepła. Czy wiesz jednak jakich formalności należy dokonać przed jej instalacją?

Przede wszystkim musimy mieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli nie posiadasz takich dokumentów należy o nie złożyć wniosek w urzędzie miasta i czekać na decyzję odnośnie warunków zabudowy.

Sama instalacja pompy cieplnej nie wymaga pozwolenia na budowę oraz nie musi być zgłaszana, pod warunkiem, że:

– nie jest to obszar objęty ochroną przyrody (Natura 2000).

– teren nie jest wpisany do rejestru zabytków (potrzebne zgłoszenie i zgoda konserwatora)

– odwierty w postaci kolektorów pionowych nie są na głębokości górniczej bądź powyżej 30m w głąb ziemi (mogą wymagać dodatkowych formalności zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym). Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia robót geologicznych.

Jeżeli powyższe warunki nie dotyczą wybranego obszaru zabudowy pozwolenie nie jest potrzebne.