Jakość powietrza w domu jest niezwykle istotnym czynnikiem, na który musimy zwracać uwagę. Jakość powietrza uzależnione jest głównie od poprawnego działania wentylacji.

Wentylacja jest systemem, który powinien zapewnić obieg powietrza między pomieszczeniami w domu a powietrzem z zewnątrz budynku.

Czy wentylacja wpływa na wysokość rachunków?

Wpływ wentylacji tradycyjnej na wysokość rachunków

Na rynku mamy do wyboru różne rodzaje wentylacji. Najpopularniejszym jest wentylacja tradycyjna, inaczej zwana naturalną. Podstawą działania wentylacji tradycyjnej są nieszczelności w drzwiach i oknach. Działanie wentylacji tradycyjnej opiera się na przeciągach. Biorąc pod uwagę okres zimowy, w którym nieszczelności powodują bardzo dużą utratę ciepła można stwierdzić, że z pewnością wentylacja tradycyjna ma wpływ na rachunki, znacznie je zwiększając.

Wpływ wentylacji mechanicznej na wysokość rachunków

Wentylacja mechaniczna jest drugim rozwiązaniem, uzyskującym z roku na rok coraz większą liczbę zwolenników. Rekuperacja mechaniczna z odzyskiwaniem ciepła, opiera się na sterowaniu wymianą powietrza. System wentylacji z odzyskiwaniem ciepła pobiera powietrze z zewnątrz budynku, oczyszcza je i rozprowadza po budynku. Odpowiednie filtry, oczyszczają nawet silnie zanieczyszczone powietrze, zapewniając jego bardzo wysoką jakość w pomieszczeniach. Brudne powietrze wyprowadzane jest na zewnątrz, przy jednoczesnym odzyskaniu ciepła.

Rekuperacja zapewnia wymianę powietrza nawet przy najlepszej jakości i szczelności okien i drzwi.

Dzięki wentylacji mechanicznej można w znaczny sposób ograniczyć koszty związane z ogrzewaniem.